Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

80 §

Leskeneläkkeen maksaminen kertasuorituksena

Mom. 1

Kun leskeneläke lakkautetaan 78 §:n 1 momentin mukaisesti, leskelle maksetaan kertasuorituksena määrä, joka on yhtä suuri kuin hänen leskeneläkkeensä kolmen vuoden ajalta olisi ollut.

Mom. 2

Kertasuorituksen perusteena käytetään viimeksi maksettua kuukausieläkettä tai, jos Keva toimii 117 §:n mukaisena viimeisenä eläkelaitoksena, sen maksamaa eläkkeiden yhteismäärää kuukaudessa.

Edellinen pykälä – 3 luku 79 § Seuraava pykälä – 4 luku 81 §