Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

79 §

Perhe-eläkkeen saajan ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Leskeneläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan Kevalle solmimastaan avioliitosta.

Mom. 2

Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhemmat ovat velvolliset ilmoittamaan ottolapseksi ottamisesta Kevalle.

Edellinen pykälä – 3 luku 78 § Seuraava pykälä – 3 luku 80 §