Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

9 §

Muualta järjestettävä lisäeläketurva

Mom. 1

Sen lisäksi, mitä 7 §:ssä säädetään, Kevan jäsenyhteisö voi ottaa työntekijälleen tämän lain mukaisen eläketurvan lisäksi vapaamuotoisen eläkevakuutuksen tai myöntää hänelle yksittäistapauksessa ylimääräisen eläkkeen.

Edellinen pykälä – 2 luku 8 § Seuraava pykälä – 3 luku 10 §