Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

173 § (21.12.2016/1259)

Aiheettomasti maksetun työntekijän eläkemaksun palautuksen vanhentuminen

Mom. 1

Aiheettomasti maksetun työntekijän eläkemaksun palautus vanhentuu viiden vuoden kuluttua lopullisen työntekijän eläkemaksun eräpäivää seuraavan vuoden alusta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Mom. 2

Työntekijältä aiheettomasti pidätetyn työntekijän eläkemaksun palautus vanhentuu viiden vuoden kuluttua eläkemaksun pidätyspäivää seuraavan vuoden alusta lukien, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

Mom. 3

Vanhentumisen katkeamisesta säädetään velan vanhentumisesta annetun lain 10 ja 11 §:ssä. Viiden vuoden vanhentumisajan pidentymisestä säädetään mainitun lain 11 §:n 3 momentissa.

Edellinen pykälä – 11 luku 172 § Seuraava pykälä – 12 luku 174 §