Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

46 §

Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen

Mom. 1

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky palautuu siinä määrin, ettei hän enää täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan työkyvyn palautumista seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Mom. 2

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai kuntoutustuki päättyy, eläkettä voidaan työhön paluun tukemiseksi jatkaa osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisena kuntoutustukena vuotta lyhyemmältäkin ajalta.

Edellinen pykälä – 3 luku 45 § Seuraava pykälä – 3 luku 47 §