Julkisten alojen eläkelaki 29.1.2016/81

Näytä koko säädös

42 §

Työkyvyttömyyseläkkeen saajan ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan Kevalle työkykynsä palautumisesta, ryhtymisestään ansiotyöhön ja kuntoutuksen keskeytymisestä.

Edellinen pykälä – 3 luku 41 § Seuraava pykälä – 3 luku 43 §