Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki 29.1.2016/80

Näytä koko säädös

2 §

Eläketurvan sopeuttaminen yleiseen eliniän muutokseen

Mom. 1

Alin vanhuuseläkeikä, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikäraja ja työuraeläkkeen alaikäraja vahvistetaan merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain 88 §:n ja työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain (69/2016) 83 §:n mukaisesti ensimmäisen kerran 1965 syntyneille työntekijöille vuodelle 2027.

Mom. 2

Työkyvyttömyyden alkaessa ennen vuotta 2027 vain työkyvyttömyyseläkkeen alkamiseen mennessä ansaittu eläke muunnetaan elinaikakertoimella.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §