Laki Kevasta 29.1.2016/66

Näytä koko säädös

34 §

Poikkeus esteellisyyteen

Mom. 1

Kevan luottamushenkilö, viranhaltija ja työntekijä saavat sen estämättä, mitä hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetään, käsitellä asiaa, joka koskee Kevan jäsenyhteisöä tai jäsenyhteisön palveluksessa olevaa henkilöä tai muuta julkisten alojen eläkelain mukaisen eläketurvan alaisuuteen kuuluvaa henkilöä.

Edellinen pykälä – 6 luku 33 § Seuraava pykälä – 7 luku 35 §