Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista 16.4.2015/453 (VakavaraisuusA luottoluokista)

(VakavaraisuusA luottoluokista)

Näytä koko säädös

3 §

Luottoluokituksen soveltamisen erikoistapaus

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 7 §:n 3 momenttia sovellettaessa yhteisön luottoluokkaan 2 kuuluvaa luottoluokitusta pidetään riittävän turvaavana, jos se vastaa alla olevan taulukon luokka-asteita.

Mom. 2
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsA+ ja A
Moody’s Investors ServiceA1 ja A2
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ ja A

Edellinen pykälä – 2 §