Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista 16.4.2015/453 (VakavaraisuusA luottoluokista)

(VakavaraisuusA luottoluokista)

Näytä koko säädös

1 §

Luottoluokat

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut luottoluokat ovat:

Mom. 2

Luottoluokka 1

Mom. 3
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsAAA - AA-
Moody’s Investors ServiceAaa - Aa3
Standard & Poor’s Rating ServicesAAA - AA-
Mom. 4

Luottoluokka 2

Mom. 5
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsA+ - BBB-
Moody’s Investors ServiceA1 - Baa3
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ - BBB-
Mom. 6

Luottoluokka 3

Mom. 7
LuottoluokituslaitosLuottoluokitus
Fitch RatingsBB+ tai alle
Moody’s Investors ServiceBa1 tai alle
Standard & Poor’s Rating ServicesBB+ tai alle

Seuraava pykälä – 2 §