Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä 16.4.2015/452 (VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

(VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

Näytä koko säädös

3 §

Valuuttariskin huomiointi

Mom. 1

Jos välillinen sijoitus huomioidaan sijoitustyylin mukaan ja se altistuu valuuttariskille, myös valuuttariski huomioidaan liitteen mukaisten riskialtistumien lisäksi.

Edellinen pykälä – 2 §