Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä 16.4.2015/452 (VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

(VakavaraisuusA sijoitustyyleistä)

Näytä koko säädös

1 §

Sijoitustyylit

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut välillisten sijoitusten sijoitustyylit ovat seuraavat:

1) Event-Driven;

2) Equity Hedge;

a) Equity Market Neutral;

b) Short Bias;

3) Emerging Markets;

4) Macro;

5) Relative Value.

Seuraava pykälä – 2 §