Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Näytä koko säädös

6 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu lyhyen ja pitkän position eroavaisuudesta aiheutuvaa riskin lisäystä kuvaava vakio βj on 0,08 riskiluokille 1–4 ja 0 muille riskiluokille.

Edellinen pykälä – 5 § Seuraava pykälä – 7 §