Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Näytä koko säädös

3 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu korkokäyrän muotoa kuvaava vakio γ on 0,134.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §