Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Näytä koko säädös

7 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Edellinen pykälä – 6 §