Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu velanoton riskiä kuvaava vakio τ on 3,0.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §