Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä (kumottu) 13.1.2009/15

Näytä koko säädös

7 §

Eläkehakemuksen siirtäminen toimivaltaiselle eläkelaitokselle

Toimivaltainen eläkelaitos

Mom. 1

Jos eläkehakemus on tehty muulle kuin kunnallisen eläkelain 103 §:n tai tämän asetuksen 4–6 §:n mukaan toimivaltaiselle eläkelaitokselle, on hakemus siirrettävä toimivaltaiselle eläkelaitokselle. Samoin on meneteltävä, jos eläkehakemus on toimitettu sellaiseen eläkelaitokseen, jossa vakuutettu työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta ei oikeuta eläkkeeseen.

Edellinen pykälä – 6 § Seuraava pykälä – 8 §