Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä (kumottu) 13.1.2009/15

Näytä koko säädös

5 §

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos osa-aikaeläkeasioissa

Toimivaltainen eläkelaitos

Mom. 1

Osa-aikaeläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle.

Mom. 2

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukaan, vanhuuseläkettä tai työttömyyseläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos.

Edellinen pykälä – 4 § Seuraava pykälä – 6 §