Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä (kumottu) 13.1.2009/15

Näytä koko säädös

4 §

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos

Toimivaltainen eläkelaitos

Mom. 1

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukainen eläketurva, on kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta. Jos edellä tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos. Viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos myös silloin, jos työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä ei oteta huomioon tulevaa aikaa ja työntekijä tulee työkyvyttömäksi kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa.

Mom. 2

Jos eläkettä määrättäessä otetaan huomioon tuleva aika ja työntekijän eläketurva oli eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty samanaikaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitoksessa, kunnallisen eläkelain 104 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt työntekijän eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoiminnasta. Jos kuitenkin työntekijä tulee työkyvyttömäksi julkisten alojen työ- tai virkasuhteen jatkuessa, ja viimeinen eläkelaitos olisi yksityisten alojen tai muu julkisten alojen eläkelaitos ensiksi alkaneen työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella, yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen.

Mom. 3

Yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen myös silloin, jos eläke lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä kunnallisen eläkelain 32 §:n mukaisesti ja työntekijän eläketurva oli järjestetty eläketapahtumavuotta edeltävän kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen yksityisten alojen eläkelakien mukaan.

Edellinen pykälä – 3 § Seuraava pykälä – 5 §