Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä (kumottu) 13.1.2009/15

Näytä koko säädös

2 §

Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana työansiona huomioon otettavan palkkion vahvistaminen

Eläkkeen perusteena oleva työansio

Mom. 1

Kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitetun eläinlääkärin eläkettä kartuttavien palkkioiden vahvistamista varten kunnaneläinlääkärin viran haltijan on toimitettava kunnan määräämällä tavalla kunnalle tarvittavat tiedot eläinlääkintähuoltolain (685/1990) 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden kokonaismäärästä.

Mom. 2

Kunnallisen eläkelain 68 §:n 6 momentissa tarkoitettu loppupalkka saadaan lisäämällä alimpaan peruspalkkaan laillistetun eläinlääkärin vuosisidonnaisen osan laskentapalkasta määräytyvä 10 prosentin suuruinen henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa sekä 83,59 euron suuruinen määrävuosilisä.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §