Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 21.12.2007/1487

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ilmoittaa Eläketurvakeskukselle ne ahvenanmaalaisilta opiskelijoilta saamansa tiedot eläkekorvauslain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ulkomailla suoritetusta tutkinnosta, jotka valtakunnassa vastaavissa tapauksissa Kansaneläkelaitos toimittaa lain 6 §:n 3 momentin nojalla.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §