Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 21.12.2007/1487

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003), jäljempänä eläkekorvauslaki, mukaan eläkelaitokselle kuuluvat hallintotehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitus sen myöntäessä työeläkettä Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n 2 a kohdassa tarkoitetuille henkilöille.

Seuraava pykälä – 2 §