Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 21.12.2007/1487

Näytä koko säädös

4 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Mom. 2

Asetusta sovelletaan eläkkeen korvaamiseen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 1 päivästä tammikuuta 2005.

Edellinen pykälä – 3 §