Tasavallan presidentin asetus eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa 21.12.2007/1487

Näytä koko säädös

3 §

Mom. 1

Valtakunta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön eläkekorvauslain 8 §:n nojalla vahvistamien perusteiden mukaisesti kaikista Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighetin menoista ja kuluista tässä asetuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta.

Mom. 2

Maakunnan hallitus, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet ja Eläketurvakeskus sopivat tarkemmin kustannusten korvaamisesta.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §