Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta 28.12.2006/1408

Näytä koko säädös

3 §

Päätöksen antaminen ja allekirjoittaminen

Mom. 1

Eläkekassan tai muun toimivaltaisen eläkelaitoksen päätös voidaan antaa automaattisessa tietojen käsittelyssä tai muuten ainakin osittain painomenetelmää käyttäen aikaan saatuna asiakirjana. Tällöin allekirjoitus voidaan merkitä päätökseen koneellisesti.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §