Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta 28.12.2006/1407

Näytä koko säädös

2 §

Maatalousyrittäjän työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät (30.12.2008/1135)

Mom. 1

Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta suoritettavat maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n 1 ja 2 momentin ja 23 §:n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 106 §:n mukaiset vakuutusmaksut ovat yhteensä:

1) yli 826,33 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivät ovat helmi-, touko- ja lokakuun 25 päivä;

2) vähintään 275,48 euroa ja enintään 826,33 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivät ovat helmi- ja lokakuun 25 päivä; tai

3) alle 275,48 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivä on toukokuun 25 päivä.

(10.11.2016/954)
Mom. 2

Vakuutusta otettaessa Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kuluvalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan vakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään, jos maatalousyrittäjä vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 12 §:n 2 ja 3 momentin perusteella. Vakuutuksen päättyessä vakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi.

Mom. 3

Jos maatalousyrittäjän työtulo muuttuu, vakuutusmaksu tarkistetaan työtulon muuttumisesta. Tarkistettu vakuutusmaksu peritään ensimmäisen kerran Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä eräpäivänä. (30.12.2008/1135)

Mom. 4

Työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi 1–3 momentissa tarkoitettuna eräpäivänä. Eräpäivään sovelletaan kuitenkin, mitä velkakirjalain (622/1947) 5 §:n 2 momentissa säädetään eräpäivän siirtymisestä. (30.12.2008/1135)

Mom. 5

Edellä 1 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat maatalousyrittäjän eläkelain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 2 a §