Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

6 §

Mom. 1

Valtuuskunnan kokouksessa ei saa tehdä päätöstä muista asioista kuin niistä, jotka tämän asetuksen mukaan on siinä käsiteltävä tai jotka on kokouskutsussa erikseen mainittu, elleivät kaikki varsinaiset jäsenet ole saapuvilla. Tämän estämättä voidaan kuitenkin päättää uuden kokouksen pitämisestä tiettyä asiaa varten. Uudesta kokouksesta on ilmoitettava poissa oleville 5 §:n mukaisesti.

Edellinen pykälä – 5 § Seuraava pykälä – 7 §