Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

5 §

Mom. 1

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava kirjatulla kirjeellä tai muulla tavalla todisteellisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsun toimittaa hallitus taikka valtuuskunnan puheenjohtaja tai, jos tämä on estynyt, varapuheenjohtaja.

Edellinen pykälä – 4 § Seuraava pykälä – 6 §