Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Valtuuskunnassa on maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) piiriin kuuluvien henkilöiden taloudellisia etuja valvovien edustavimpien järjestöjen edustajia kymmenen. Eläketurvakeskuksen on varattava näille järjestöille tilaisuus tehdä ehdotuksensa edustajiksi.

Mom. 2

Eläketurvakeskus vahvistaa valtuuskunnan jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaamisen perusteet.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §