Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

13 §

Mom. 1

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan eläkelaitokselle toimitetuksi, kun se on annettu laillisessa järjestyksessä tiedoksi sille, jolla on oikeus kirjoittaa eläkelaitoksen nimi.

Edellinen pykälä – 12 § Seuraava pykälä – 14 §