Melan ohjesääntöA 28.12.2006/1404 (Melan ohjesääntöA)

(Melan ohjesääntöA)

Näytä koko säädös

12 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen nimen kirjoittaa:

1) hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen toisen varsinaisen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa;

2) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa; taikka

3) kaksi hallituksen valtuuttamaa toimihenkilöä yhdessä.

Mom. 2

Eläkelaitoksen on viipymättä ilmoitettava eläkelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen nimet ja kotipaikat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirasto antaa pyynnöstä todistuksen siitä, ketkä ovat oikeutettuja kirjoittamaan eläkelaitoksen nimen.

Edellinen pykälä – 11 § Seuraava pykälä – 13 §