Valtion eläkelaki (kumottu) 22.12.2006/1295

Näytä koko säädös

77 §

Edunsaajat

Mom. 1

Edunsaajia ovat leski, entinen puoliso ja lapset. Perhe-eläke maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä.

Mom. 2

Perhe-eläkkeeseen ei ole oikeutta henkilöllä, joka on rikoksella tahallisesti aiheuttanut edunjättäjän kuoleman.

Edellinen pykälä – 4 luku 76 § Seuraava pykälä – 4 luku 78 §