Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290

Näytä koko säädös

202 § (20.3.2015/296)

Vakuutusteknisen vastuuvelan sekä työnantajan eläkevakuutusmaksun korotuksen ja alennuksen laskuperusteet

Vastuuvelka

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella eläkekassalle vakuutusteknisen vastuuvelan sekä työnantajan eläkevakuutusmaksun korotuksen ja alennuksen laskuperusteet ottaen huomioon, mitä 141 a §:ssä, 152 §:n 1 momentissa ja 153–160 §:ssä sekä työntekijän eläkelain 167, 168, 170 ja 171 §:ssä säädetään.

Edellinen pykälä – 4 osa 16 luku 201 § Seuraava pykälä – 4 osa 17 luku 203 §