Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290

Näytä koko säädös

200 §

Vastuuvelan kirjaaminen

Vastuuvelka

Mom. 1

Eläkekassan on kirjattava vastuuvelkana tämän lain mukaisen eläketurvan järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat siihen määrään asti, johon eläkekassan ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen peittämiseen.

Edellinen pykälä – 4 osa 15 luku 199 § Seuraava pykälä – 4 osa 16 luku 201 §