Merimieseläkelaki 22.12.2006/1290

Näytä koko säädös

193 § (29.12.2009/1233)

Tilintarkastajan toimikausi

Mom. 1

Eläkekassan tilintarkastajan toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän valtuuskunnan kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin. Valtuuskunnan kokouksessa ei voida päättää, että tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Edellinen pykälä – 4 osa 14 luku 192 § Seuraava pykälä – 4 osa 14 luku 193 a §