Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

59 h § (29.1.2016/75)

Työuraeläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Mom. 1

Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana eläkkeensaaja täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä.

Mom. 2

Maatalousyrittäjällä on hakemuksesta oikeus työuraeläkkeen aikana tehdyn työn perusteella karttuneeseen eläkkeeseen, kun hänen työuraeläkkeensä muuttuu 1 momentin mukaisesti vanhuuseläkkeeksi.

Edellinen pykälä – 3 osa 5 luku 59 g § Seuraava pykälä – 3 osa 5 luku 59 i §