Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

19 §

Maatalousyrittäjän perheenjäsenen työtulo

Työtulo

Mom. 1

Maatilatalouden työhön osallistuvan maatalousyrittäjän perheenjäsenen työtulona pidetään hänelle maksettavaa palkkaa.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 18 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 20 §