Maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280

Näytä koko säädös

14 §

Maatalousyrittäjän työtulon vahvistaminen ja tarkistaminen (19.12.2008/990)

Työtulo

Mom. 1

Maatalousyrittäjien eläkelaitos vahvistaa vakuutuksen alkaessa maatalousyrittäjälle vuotuisen työtulon. Maatalousyrittäjälle vahvistetaan se työtulo, jonka voidaan kohtuudella arvioida jatkuvasti vastaavan hänen työpanostaan tämän lain piiriin kuuluvassa maatalousyrittäjätoiminnassa. (19.12.2008/990)

Mom. 2

Jos työtuloon vaikuttavat seikat myöhemmin olennaisesti muuttuvat, se tarkistetaan hakemuksesta. Eläkelaitos voi myös omasta aloitteestaan tarkistaa työtulon. Työtuloa ei saa muuttaa takautuvasti.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 13 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 15 §