Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

162 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Edellinen pykälä – 4 osa 14 luku 161 §