Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

71 §

Lapsenhoitoajan vaikutus tulevan ajan eläkkeeseen

Mom. 1

Jos yrittäjän työansiot ovat 70 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tarkasteluaikana hänen vakiintunutta ansiotasoaan pienemmät alle kolmivuotiaan lapsen hoitamisen vuoksi ja jos tällä seikalla on vähintään 20 prosentin vaikutus hänen työeläkelakien mukaisen eläkkeensä määrään, pidetään yrittäjän hakemuksesta hänen 70 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ansionaan sitä ansiota, jota lapsenhoitoaika ei ole pienentänyt. Tällöin työansioita otetaan kuitenkin huomioon enintään kymmeneltä viimeiseltä vuodelta.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 70 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 72 §