Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

50 i § (29.1.2016/72)

Vanhuuseläkkeen myöntäminen työuraeläkkeen sijaan

Mom. 1

Työuraeläkkeen sijaan eläke lasketaan ja myönnetään vanhuuseläkkeenä alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, jos yrittäjä on täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän ennen työuraeläkkeen alkamista.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 50 h § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 50 j §