Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

42 §

Työkyvyttömyyseläkkeen saajan ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta, yrittäjätoiminnan tai muun ansiotyön aloittamisesta tai lisäämisestä ja kuntoutuksen keskeytymisestä.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 41 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 43 §