Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

35 §

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Mom. 1

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä on eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä ansaitun eläkkeen ja 63 §:ssä tarkoitetun tulevan ajan eläkeosan yhteismäärä. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 34 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 36 §