Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

30 §

Eläkelaitoksen ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Eläkelaitoksen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ammatillisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusrahaa ja -korotusta koskevasta päätöksestään.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 29 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 31 §