Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

27 §

Työkyvyttömyyseläkkeensaajan kuntoutuskorotus

Mom. 1

Jos yrittäjä saa 32 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 25 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Mom. 2

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan maksaa ammatillisen kuntoutuksen ajalta täytenä eläkkeenä ja siten korotettuna kuin 1 momentissa säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 26 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 28 §