Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

26 §

Osakuntoutusraha

Mom. 1

Jos yrittäjän työansiot ovat ammatillisen kuntoutuksen aikana enemmän kuin puolet vakiintuneesta ansiosta, kuntoutusrahan määrä on puolet 25 §:n mukaisesta kuntoutusrahasta.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 25 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 27 §