Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

24 §

Ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen

Mom. 1

Yrittäjällä on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttyvätkö työeläkekuntoutuksen saamisen edellytykset. Ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos yrittäjä toimittaa eläkelaitokselle kuntoutussuunnitelman yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun ennakkopäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 23 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 25 §