Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272

Näytä koko säädös

23 §

Ammatillisen kuntoutuksen sisältö ja kuntoutussuunnitelma

Mom. 1

Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan työkokeilua, työhön valmennusta, työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta ja tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Yrittäjälle voidaan korvata ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

Mom. 2

Ennen ammatillisen kuntoutuksen käynnistämistä yrittäjällä on oltava suunnitelma ammatillisesta kuntoutuksesta (kuntoutussuunnitelma), jonka laatimista eläkelaitos voi tukea.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 22 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 24 §