Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985

Näytä koko säädös

29 §

Arkkipiispa

Mom. 1

Arkkipiispa on kirkon esipaimen, jonka tehtävänä on johtaa arkkipiispakuntaa yhdessä kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja kirkollishallituksen kanssa kirkon perinteen ja ortodoksisen kirkon muiden sääntöjen sekä tämän lain ja kirkkojärjestyksen mukaan.

Mom. 2

Arkkipiispan ollessa estynyt tai tehtävän ollessa avoinna sijaisena toimii virkaiältään vanhin hiippakunnan piispa.

Edellinen pykälä – 3 luku 28 § Seuraava pykälä – 3 luku 30 §