Laki ortodoksisesta kirkosta 10.11.2006/985

Näytä koko säädös

14 §

Kanttorien edustajien vaalit

Mom. 1

Kanttorien edustajien vaaleissa vaalialueena on hiippakunta. Kustakin hiippakunnasta valitaan yksi kanttorien edustaja.

Mom. 2

Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet.

Edellinen pykälä – 3 luku 13 § Seuraava pykälä – 3 luku 15 §